Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2005:16 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:16 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om erkännande och verkställighet inom EU av frysningsbeslut. (Beslutade den 5 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:22 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:22 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om datasäkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade 22 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:27 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:27 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om besöksförbud. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:29 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:29 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation av skälen för restriktioner. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2006:01 (Upphävd)

  sv ÅFS 2006:01 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade den 8 maj 2006.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2006:02 (Upphävd)

  sv ÅFS 2006:02 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om överförande av lagföring till Sverige. (Beslutade den 9 juni 2006.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2006:03 (Upphävd)

  sv ÅFS 2006:03 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2017:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2017:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:17 (Upphävd)

  sv ÅFS 2014:17 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelning av den operativa verksamheten. (Beslutade den

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2006:04 (Upphävd)

  sv ÅFS 2006:04 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:14) om handläggningen av ärenden om internationell rättslig

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument