Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2016/1814 Tjänstefel

  sv ÅM 2016/1814 Tjänstefel Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en polismans våldsanvändning med polishund ska bestraffas som tjänstefel. En polisman åtalades för

  Datum: 2016-04-06 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/3143

  ÅM 2016/3143 Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det kan vara straffbart som sexuellt ofredande att föra in en mobiltelefonkamera under en kvinnas kjol och

  Datum: 2016-05-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/9274 Kvarstad

  sv ÅM 2016/9274 Kvarstad Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat ett beslut om kvarstad till Högsta domstolen. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett av Migrationsverket

  Datum: 2017-01-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7544 Upphovsrättsintrång

  sv ÅM 2016/7544 Upphovsrättsintrång Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen till Högsta domstolen.

  Datum: 2016-11-07 Typ: Dokument
 • AMR-4801-20 Grovt vapenbrott

  AMR-4801-20 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Överklagande av en hvorättsdom om grovt vapenbrott. Riksåklagaren anser att det var fel av hovrätten att avvisa bevisning bestående i uppspelning av

  Datum: 2020-07-16 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/1913 Sekretessbelagda uppgifter

  sv ÅM 2017/1913 Sekretessbelagda uppgifter Åklagarmyndigheten Åklagarmyndigheten överklagar en kammarrättsdom till Högsta förvaltningsdomstolen att inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter.

  Datum: 2017-12-12 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Två bröder har dömts för att vid ett stort antal tillfällen under flera års tid ha begått allvarliga sexuella övergrepp mot flera barn.

  Datum: 2018-04-10 Typ: Dokument
 • AMR 1140-20 Våldtäkt mot barn

  AMR 1140-20 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom om utnyttjande av barn för sexuell posering. En man åtalades för våldtäkt mot barn då han haft samlag med en

  Datum: 2020-03-02 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/2727 Missbruk av urkund

  sv ÅM 2015/2727 Missbruk av urkund Åklagarmyndigheten Riksåklagaren överklagar en dom om missbruk av urkund till Högsta domstolen. Domen handlar om att en person överlämnat sin

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument