Sökresultat

Sökresultat

 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015

  Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015 Åklagarmyndigheten Särskilda åklagarkammaren har lämnat sin årsrapport för 2015 till riksåklagaren. Av rapporten framgår bland annat att antalet inkomna

  Datum: 2016-02-09 Typ: Dokument
 • Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare

  sv Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare Åklagarmyndigheten I denna rapport görs en genomgång av problematiken kring åldersbestämning av unga lagöverträdare. Genomgången syftar främst till

  Datum: 2016-02-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/0050 Överlämnande från Sverige

  sv ÅM 2016/0050 Överlämnande från Sverige Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att HD ska pröva om en polsk medborgare kan överlämnas till Polen för att avtjäna ett straff där. Målet gäller

  Datum: 2016-02-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/3995 Brott mot knivlagen

  sv ÅM 2015/3995 Brott mot knivlagen Åklagarmyndigheten En person har dömts för brott mot knivlagen till penningböter för att på allmän plats, nattetid, ha innehaft en kniv i sin väska. Kniven var

  Datum: 2016-02-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/6665 Påföljd för fildelning

  ÅM 2015/6665 Påföljd för fildelning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren anser att HD ska pröva påföljden för upphovsrättsintrång En man har dömts för brott mot upphovsrättslagen bestående bland annat

  Datum: 2016-02-23 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/1245 Straffnedsättning

  sv ÅM 2016/1245 Straffnedsättning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om uppsägning från arbete på grund av brott alltid ska medföra straffnedsättning. En man

  Datum: 2016-03-04 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/7049 Mord

  ÅM 2015/7049 Mord Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen på nytt prövar hur straffet för mord ska bestämmas och att alla 16 domare i domstolen medverkar i beslutet.

  Datum: 2016-03-08 Typ: Dokument