Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2020:2 (Ändring i ÅFS 2011:6)

  sv ÅFS 2020:2 (Ändring i ÅFS 2011:6) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2011:6) om kontaktförbud. (Beslutade den 1 september

  Datum: 2020-09-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1080 Bättre skydd mot diskriminering

  sv ÅM 2017-1080 Bättre skydd mot diskriminering Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över SOU 2016:287 "Bättre skvdd mot diskriminering"

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • RättsPM 2015:02 Penningtvätt

  sv RättsPM 2015:02 Penningtvätt Åklagarmyndigheten Ett RättsPM om penningtvätt har utarbetats i samarbete mellan Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten. Syftet med promemorian är

  Datum: 2015-11-20 Typ: Dokument
 • Handläggning av brott i nära relation

  sv Handläggning av brott i nära relation Åklagarmyndigheten Handboken – handläggning av fridskränkningsbrotten – har fått en total översyn och moderniserats under våren 2017. Den har omarbetats

  Datum: 2017-09-15 Typ: Dokument
 • RättsPM 2019:5 Utvisning på grund av brott

  sv RättsPM 2019:5 Utvisning på grund av brott Åklagarmyndigheten UC Stockholm har tagit fram en ny rättspromemoria om utvisning på grund av brott med vägledning för åklagare. Denna promemoria

  Datum: 2019-10-04 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/4055 Grovt rån

  ÅM 2018/4055 Grovt rån Åklagarmyndigheten Fråga om rubricering En person åtalades för grovt rån för att ha tillsammans med en annan person med våld och hot om våld ha rånat en man i hans butik.

  Datum: 2018-07-03 Typ: Dokument
 • Kontaktförbud

  sv Kontaktförbud Åklagarmyndigheten Kontaktförbudshandboken ger ledning vid handläggningen av alla typer av kontaktförbud. Innehållsförteckningen ger en snabb väg in till olika

  Datum: 2019-10-18 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1541

  sv ÅM 2020 1541 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria "Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2)"

  Datum: 2020-09-18 Typ: Dokument