Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2017/5395 Underlåtenhet att avslöja våldtäkt

  sv ÅM 2017/5395 Underlåtenhet att avslöja våldtäkt Åklagarmyndigheten Högsta domstolen har i ett avgörande den 15 juni 2017 (B 1519-16) slagit fast att ansvar för underlåtenhet att avslöja brott

  Datum: 2017-10-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/5595 Grov smuggling

  ÅM 2017/5595 Grov smuggling Åklagarmyndigheten Två personer har dömts för grov smuggling i tre fall för att ha smugglat in hundar till landet. Vid det första tillfället smugglades två hundar in,

  Datum: 2017-10-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/4386 Grov skadegörelse

  sv ÅM 2013/4386 Grov skadegörelse Åklagarmyndigheten En man har av hovrätten dömts för grov skadegörelse för att ha sågat ner fyra tallar på en grannfastighet. Enligt hovrätten skulle skadan

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/4474 Förklaring ang resning, dubbelbestraffning

  sv ÅM 2013/4474 Förklaring ang resning, dubbelbestraffning Åklagarmyndigheten Med anledning av Högsta domstolens beslut om skattebrott och skattetillägg har de begärt riksåklagaren att skyndsamt

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/4807 Dataintrång

  sv ÅM 2013/4807 Dataintrång Åklagarmyndigheten En polis har dömts för dataintrång till dagsböter för att vid tre tillfällen ha gjort sökningar på sig själv i polisens IT-system. Sedan den

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/6401 Skyddande av brottsling

  sv ÅM 2013/6401 Skyddande av brottsling Åklagarmyndigheten Två personer har båda av hovrätten dömts för skyddande av brottsling, grovt brott, till fängelse i sex månader. Enligt hovrätten har de,

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/0848 Förberedelse till grovt skattebrott

  sv ÅM 2014/0848 Förberedelse till grovt skattebrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse till Högsta domstolen i ett mål där hovrätten dömt den tilltalade för en rad

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/1535 Grov förskingring

  sv ÅM 2014/1535 Grov förskingring Åklagarmyndigheten Hovrätten har dömt en ordförande i en bostadsrättsförening för att ha förskingrat medel från föreningens bankkonton. Två ledamöter var

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/4030 Försök till stöld

  sv ÅM 2014/4030 Försök till stöld Åklagarmyndigheten En person åtalades för stöld och tingsrätten fann att brottet inte var fullbordat och ogillade åtalet. I hovrätten yrkade åklagaren alternativt

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument