Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2019-1253

  sv ÅM 2019-1253 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1614

  sv ÅM 2019-1614 Åklagarmyndigheten ​Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1656

  sv ÅM 2019-1656 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1677

  sv ÅM 2019-1677 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över ​"Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med elchockvapen".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • AMR 4034 19 Mord

  sv AMR 4034 19 Mord Åklagarmyndigheten Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. ​

  Datum: 2019-09-10 Typ: Dokument
 • Verksamhetsplan 2019

  sv Verksamhetsplan 2019 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som

  Datum: 2019-10-02 Typ: Dokument
 • AMR-4642-19 Jaktbrott

  sv AMR-4642-19 Jaktbrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av

  Datum: 2019-10-03 Typ: Dokument
 • AMR 4380-19 Grov misshandel

  sv AMR 4380-19 Grov misshandel Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD, fråga om uppsåt m.m. vid allvarlig psykisk störning En man har dömts för grov misshandel av sin mor till rättspsykiatrisk

  Datum: 2019-09-18 Typ: Dokument
 • AMR-4453-19 Utnyttjande av barn för sexuell posering

  sv AMR-4453-19 Utnyttjande av barn för sexuell posering Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart att filma ett barn som utsätts för sexuella

  Datum: 2019-09-23 Typ: Dokument