Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR 1917-20 Misshandel

  AMR 1917-20 Misshandel Åklagarmyndigheten Åtalet i målet gäller misshandel. Den tilltalade har invänt att hans avsikt inte varit att slå målsäganden utan en annan person. Tingsrätten ogillade

  Datum: 2020-06-01 Typ: Dokument
 • AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn

  AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn Åklagarmyndigheten Fråga är om kravet på oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder vid sexualbrott mot barn är uppfyllt (6 kap. 13 § BrB). Enligt

  Datum: 2020-06-15 Typ: Dokument
 • RättsPM 2020:1 Bidragsbrottslagen

  sv RättsPM 2020:1 Bidragsbrottslagen Åklagarmyndigheten Denna rättspm ersätter tidigare rättsPM 2013:4.

  Datum: 2020-04-01 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 196

  sv ÅM 2020 196 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32)"

  Datum: 2020-04-15 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 197

  sv ÅM 2020 197 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över departementspromemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och

  Datum: 2020-03-05 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 2129

  sv ÅM 2019 2129 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49).

  Datum: 2020-03-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-2178.pdf

  sv ÅM 2019-2178.pdf Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för

  Datum: 2020-03-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-389

  sv ÅM 2019-389 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "​Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket (UK) efter ett avtalslöst utträde ur EU".

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument