Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Ekonomisk prognos februari 2020

  Ekonomisk prognos februari 2020 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen februari 2020.

  Datum: 2020-04-28 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos maj 2020

  Ekonomisk prognos maj 2020 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen maj 2020.

  Datum: 2020-04-28 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2020 1 - Kontaktförbud

  Tillsynsrapport 2020 1 - Kontaktförbud Åklagarmyndigheten Kontaktförbud - en kartläggning av tillämpningen med synpunkter på iakttagelserna

  Datum: 2020-04-23 Typ: Dokument
 • AMR 3130-20 Brott mot knivlagen

  AMR 3130-20 Brott mot knivlagen Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en ung man ska dömas för brott mot knivlagen, grovt brott,

  Datum: 2020-05-14 Typ: Dokument
 • Framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2018-2021.pdf

  sv Åklagarmyndigheten Rättsväsendets myndigheter har publicerat den årliga gemensamma prognosen om kommande volymer. På fyra års sikt beräknas antalet ärenden som redovisas från polisen till

  Datum: 2018-03-01 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT)

  ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT) Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är

  Datum: 2018-03-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/1819 Mål om mord

  sv ÅM 2018/1819 Mål om mord Åklagarmyndigheten Klaganden har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

  Datum: 2018-04-03 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos maj 2018

  sv Ekonomisk prognos maj 2018 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen maj 2018.

  Datum: 2018-08-10 Typ: Dokument