Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2016/7260 Penningtvättsbrott

  sv ÅM 2016/7260 Penningtvättsbrott Åklagarmyndigheten En person har dömts för penningtvättsbrott bestående i att personen upplåtit sitt bankkonto för omsättning av medel som härrör från

  Datum: 2017-02-07 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7544 Upphovsrättsintrång

  sv ÅM 2016/7544 Upphovsrättsintrång Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen till Högsta domstolen.

  Datum: 2016-11-07 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8972 Grovt bokföringsbrott

  sv ÅM 2016/8972 Grovt bokföringsbrott Åklagarmyndigheten En tilltalad har dömts för grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Målet aktualiserar en fråga om

  Datum: 2017-02-21 Typ: Dokument
 • Budgetunderlag 2018-2020

  sv Budgetunderlag 2018-2020 Åklagarmyndigheten Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

  Datum: 2017-02-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2018-1626

  sv ÅM 2018-1626 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65). ÅM 2018-1626.

  Datum: 2018-11-28 Typ: Dokument
 • RättsPM 2018:3 Hets mot folkgrupp på sociala medier

  sv RättsPM 2018:3 Hets mot folkgrupp på sociala medier Åklagarmyndigheten RättsPM 2018:3 Hets mot folkgrupp på sociala medier. En rättslig vägledning utgiven av Utvecklingscentrum Malmö i juli

  Datum: 2018-10-04 Typ: Dokument
 • RättsPM 2018:4 Gränsen för straffbart tjänstefel

  sv RättsPM 2018:4 Gränsen för straffbart tjänstefel Åklagarmyndigheten RättsPM 2018:4. Gränsen för straffbart tjänstefel av åklagare eller domare en analys av bl.a. NJA 2017 s. 842 Utgiven av

  Datum: 2018-10-04 Typ: Dokument